Dôležitosť sebapoznania u terapeutov a jeho praktické dôsledky

Veľa terapeutov sa dnes doslova stráca za NÁSTROJMI, ktoré vo svojej praxi používajú na pomoc druhým. Toto skrývanie sa za naučenými technikami a metódami však väčšinou neprebieha úmyselne, ale v dôsledku toho, že bola podcenená dôležitosť sebapoznania u terapeutov.

Na otázku: „Kto som ja, kto tieto nástroje drží v rukách?“ pod vplyvom povinností zostáva málo času.

No je to práve kvalita sebapoznania, ktorá určuje kvalitu našich služieb. A manká v tomto bode majú pre nás a našich klientov často nepriaznivé následky.

Cez otázky k sebapoznaniu

Každý, kto vykročí na cestu pomáhajúcej profesie, je priebežne konfrontovaný s množstvom otázok:

 • Ako a s čím chcem a viem ľuďom pomáhať?
 • Aké nástroje (metódy, techniky) chcem používať?
 • Ako bude moja služba vyzerať?
 • Komu viem/chcem poslúžiť?
 • Ako bude práca s človekom prebiehať?
 • Aké výsledky mu môžem pomôcť dosiahnuť?

Na to, aby sen o vlastných službách nezostal len v rovine nápadu, je potrebné podniknúť množstvo praktických krokov! Zároveň ale v tomto frmole často nevenujeme dostatočnú pozornosť iným, nemenej dôležitým otázkam, ako napríklad:

Tieto otázky sa netýkajú iba motivácie za samotným rozhodnutím vykročiť na cestu služby druhým. Aj keď aj v tomto potrebujeme mať jasno, aby sme potom z reality, ktorá nás čaká, neboli náhodou prekvapení alebo dokonca sklamaní.

Tieto otázky si vyžadujú, aby sme sa hlbšie zamysleli aj nad sebou. To, čo o sebe zistíme, nám poslúži ako hodnotná navigácia pri budovaní udržateľných služieb. Udržateľných pre nás, pre naše zdravie, spokojnosť a pocit sebarealizácie a udržateľných aj pre našich klientov, ktorým takto môžeme poskytovať skutočnú hodnotu. 

Tip: Pomoc pri praktických otázkach a ďalších krokoch spojených so začatím poskytovania tvojich služieb klientom nájdeš v našom online kurze Tvoja budúcnosť v pomáhajúcej profesii.

Jasnosť v praktických otázkach nestačí

Prečo by sme sa ako terapeuti a ľudia v pomáhajúcich profesiách nemali zaoberať iba praktickými otázkami okolo našich služieb a ich dodania našim klientom, ale aj otázkou hlbšieho sebapoznania?

To lepšie pochopíme, keď sa na chvíľu zamyslíme nad tým, ako cesta terapeuta – cesta človeka, ktorý sa rozhodol pomáhať druhým – obvykle vyzerá.

1. Rozhodnutie a motivácia

Pre prácu terapeuta sa človek musí rozhodnúť

Dôvodov a motivácií za rozhodnutím vydať sa na cestu pomáhajúcej profesie je veľa a sú rôzne. Kým jedného po rokoch strávených v práci láka predstava robiť niečo iné, „zmysluplnejšie“ a v pomoci druhým vidí pre to priestor, tak druhý sa k práci terapeuta dostane neplánovane a cez vlastnú skúsenosť s konkrétnou problematikou. Možností a ciest je veľa.

2. Vzdelanie a vznik služby

Sebapoznanie pomáha pri tvorbe služby terapeuta

Po rozhodnutí nasleduje fáza vzdelávania za účelom získania znalostí a zručností potrebných pre prácu s ľuďmi. Nie je neobvyklé, aby človek na ceste pomáhajúcej profesie absolvoval aj viacero vzdelaní a osvojil si viacero techník, metód a systémov práce s človekom. Z nich potom „vyskladá“ svoju ponuku služieb, s ktorou začne oslovovať klientov.

V tomto bode cesty sa spustí kolotoč úloh a krokov, ktoré treba prakticky podniknúť. A to potom, bohužiaľ, neraz ide na úkor hlbšieho sebapoznávania.

Výsledkom toho neraz býva (nebadane narastajúce) stotožňovanie sa s nástrojmi (technikami, metódami, spôsobmi práce s človekom, ktoré sme si osvojili v rámci vzdelávania).

Do popredia sa tak dostávajú rôzne metódy a techniky a konkrétny človek, ktorý ich drží v rukách, popri nich bledne. 

Mnoho kolegov v pomáhajúcich profesiách sa za svojimi nástrojmi takto skrýva. Nie úmyselne, ale keďže v dostatočnej miere nerozlišujú svoje danosti a kvality od nástrojov, ktoré používajú, nevedia ich harmonicky skĺbiť s naučenými technikami a metódami.

Na jedno kopyto

To potom vo vonkajšom svete vytvára homogénne pole, akúsi masu rovnakého, v ktorej sa strácajú nielen samotní terapeuti, ale aj ich klienti.

Povedzme si to na rovinu. A pre efekt aj trochu preexponovane.

Pocitovo každý desiaty človek, ktorého dnes stretneme, nám dokáže vyhotoviť numerologický rozbor alebo astrologickú predpoveď na najbližšie obdobie.

Každý piaty kvantuje alebo „čistí“ naše podvedomie od rôznych blokov. Tiež nie je ťažké naraziť na ľudí s rôznymi prístrojmi určenými buď na diagnostiku alebo na cielené úpravy v našom energetickom poli.

NLP, EFT, SRT, RUŠ, ThetaHealing, Access Bars, aromaterapia, kraniosakrálna terapia, Reiki, moksovanie, bankovanie, …    

Všetko sú to však iba nástroje, ktoré dnes má toľko ľudí, že sa nám z toho môže ľahko zatočiť hlava.

Zamýšľame sa nad tým dostatočne?

Je to dôležitá otázka. A nie iba v akejsi filozofickej rovine, do ktorej sa môžeme občas ponoriť pri káve/čaji, keď máme náladu trochu rozjímať.

Je to otázka s praktickými dôsledkami. Pre nás a tiež pre našich klientov, pretože odpoveď na ňu priamo ovplyvňuje podobu a kvalitu našich služieb. A tým aj našu budúcnosť na poli pomáhajúcich profesií.

Sebapoznanie vplýva na mnoho aspektov našich služieb

Kvalita pomoci, ktorú dokážeme poskytnúť našim klientom, závisí predovšetkým od toho, ako do služby druhým dokážeme zapojiť seba ako človeka s konkrétnymi prirodzenými danosťami.  

Všetky naučené postupy, nástroje, techniky a protokoly práce s druhým človekom sú napokon iba pomôcky a nástroje. Tie by sme mali používať ako prostriedok pre odovzdanie toho najlepšieho z nás a našej unikátnej esencie.

To, ako dobre poznáme samých seba, prakticky ovplyvní mnoho aspektov našej terapeutickej činnosti, ako napríklad to:

 • čo bude tvoriť jadro našej služby druhým
 • s čím druhým dokážeme a s čím naopak nedokážeme pomôcť (áno, toto vymedzenie je dôležité!)
 • aká bude kvalita výsledkov, ku ktorým môžeme našim klientom dopomôcť
 • v akej podobe a forme budeme s druhým človekom pracovať, a to tak, aby nami zvolená forma išla ruka v ruke s našimi danosťami a neobmedzovala ich (áno, veľa terapeutov si v tomto ohľade automaticky nastavuje formáty, ktoré sú na trhu „bežné“, no ktoré ich obmedzujú a tým obmedzujú aj kvalitu poskytnutej služby)
 • ako budeme komunikovať/prezentovať naše služby našim (budúcim) klientom
 • akých klientov budeme oslovovať a nakoľko budú títo u nás „správne“ (nie, neplatí to, že keď k nám niekto príde, tak ho priviedol „vesmír“ a je u nás automaticky správne)

Až hlbšie sebapoznanie nám dovoľuje nastaviť si naše služby udržateľným spôsobom.

To je dôležité nielen na začiatku, ale aj počas už rozbehnutej terapeutickej praxe, pretože nové otázky a výzvy sa budú vynárať priebežne s tým, ako napredujeme.

Nedostatky v sebapoznaní na seba upozornia

Manká v bode sebapoznania (a teda aj z nich vyplývajúce nevhodné nastavenia služieb a celkovo praxe) na seba upozornia. A to cez rôzne „symptómy“, ako napríklad:

 • pocit, že to, čo robíme, ešte nie je to „naše“
 • únava a pocit vyčerpania
 • nutkavá potreba zbierať ďalšie a ďalšie techniky a nástroje do našej výbavy, aby sme obsiahli čo najširší záber pomoci druhým
 • a následný chaos v tom, čo z toho a ako do našich služieb zapojiť
 • nutkavá potreba sledovať našu „konkurenciu“ (našich ostatných kolegov) a reagovať na každý nový trend
 • nejasnosť vo vlastnom zameraní a smerovaní
 • pocit, že sa nám nenúka dostatočný priestor a inšpirácia pre kreativitu a originalitu (v našich službách, komunikácii s našimi klientmi, …)
 • pocit, že nás vyhľadáva „nesprávna“ klientela

Tomu všetkému sa vieme vyhnúť. Nezabúdajme si preto klásť aj také otázky, ktoré nás občas prinútia ponoriť sa do seba. A budujme naše služby (aj) na solídnom sebapoznaní.


Relevantné sebapoznanie pre tvoju cestu pomáhajúcej profesie

Poď zistiť, ako dobre poznáš svoju motiváciu, potreby a preferencie a nakoľko ich vieš prakticky zohľadniť na tvojej ceste pomáhajúcej profesie!

K hlbšiemu sebapoznaniu ťa povedie online workshop Zdravá rovnováha v pomáhajúcej profesii z našej ponuky. Získaš nielen jednoduchú pomôcku, ktorá ti bude asistovať pri všetkých dilemách a rozhodnutiach, ale aj tipy a príklady z praxe pre väčšiu udržateľnosť a rovnováhu v tvojich (budúcich) službách.

Naučíš sa pretaviť sebapoznanie na praktické kroky v témach:

 • príprava tvojej ponuky služieb
 • tvoje (ďalšie) vzdelávanie a získavanie zručností
 • špecifikácia tvojej (budúcej) klientely
 • začlenenie tvojich služieb do tvojho života a ostatných povinností