Si pripravená začať
ponúkať svoje služby?

Otestuj sa a získaj istotu

E-Book pre budúce a začínajúce terapeutky, koučky 

a ženy v pomáhajúcich profesiách

Ak máš znalosti a zručnosti vo vybranej oblasti (terapeutickej) pomoci a chcela by si ich začať ponúkať v podobe vlastných služieb, tak určite občas reflektuješ nad otázkou, či si na to naozaj pripravená.

Aj keď si vo svojej oblasti absolvovala alebo práve absolvuješ kurzy a vzdelávania, máš certifikáty a skúsenosti, isté pochybnosti stále ostávajú.

„Som dosť dobrá na to, aby som svoje služby ponúkala aj ľuďom mimo môjho okruhu rodiny a známych?“

 

„Stačia moje znalosti a zručnosti na to, aby som s tým začala?“

 

„Čo ak nebudem vedieť svojmu klientovi pomôcť?“

 

„Čo ak to nie je dosť a ja urobím nejakú chybu?“

 

„Nebude lepšie, ak s tým ešte počkám?“   

Pochybnosti sú prirodzené a medzi budúcimi a začínajúcimi kolegami v pomáhajúcich profesiách aj veľmi časté.

Ako rozlíšiť, ktoré pochybnosti sú na mieste a ktoré sú iba dôsledkom chýbajúcej skúsenosti alebo príliš vysokých nárokov na seba?

 

Čo je a čo nie je podstatné na to, aby si si ty sama vedela povedať, že si pripravená začať svojimi znalosťami a zručnosťami pomáhať druhým?

 

Ak chceš získať väčšiu jasnosť a istotu v otázke, či si pripravená začať ponúkať vlastné služby,

tak ťa pozývame zahĺbiť sa do tohto E-Booku, ktorý je presne pre teba, ak: 

Čo na teba v E-Booku čaká?

7 kľúčových otázok

Otestuj svoju pripravenosť za pomoci siedmych otázok, ktoré by si mala položiť každá žena v pomáhajúcej profesii bez ohľadu na oblasť, v ktorej chce začať ponúkať svoje služby.

Navigácia v chaose

Utrieď si myšlienky vďaka konkrétnym podnetom a otázkam pre sebareflexiu, ktoré ti pomôžu identifikovať tvoje silné stránky, ale tiež priestor pre zlepšenia, ktoré môžeš podniknúť, aby si sa cítila lepšie pripravená.

Relevantná pomoc

Získaj hodnotné informácie a tipy z praxe pomáhajúcich profesií k témam, ktoré sa ťa 100%ne týkajú.

V E-Booku sa dozvieš

E-Bookom ťa bude sprevádzať

Veronika Madudová

"V pomáhajúcej profesii pôsobím viac než osem rokov a zo skúsenosti viem, že pochybnosti sú tu na to, aby nám pomáhali RÁSŤ. Na to, aby sme sa ich naučili prekonávať. V spolupráci so začínajúcimi kolegami v pomáhajúcich profesiách stretávam vzdelaných a kvalifikovaných ľudí, ktorí sa ani po mnohých kurzoch stále necítia byť "dosť" na to, aby urobili ten rozhodujúci krok a začali svoje služby aktívne ponúkať. Tento e-book vznikol za účelom dodania odvahy všetkým budúcim a začínajúcim kolegom v pomáhajúcich profesiách. Verím, že informácie, podnety a otázky v ňom pomôžu aj tebe získať väčšiu istotu na tvojej ceste k tvojim (budúcim) klientom."