O nás

Cesta terapeuta ponúka pomocnú ruku budúcim a začínajúcim terapeutom rôznych smerov a zameraní na ich ceste k vlastnej terapeutickej praxi.

Inšpiráciou pre vznik Cesty terapeuta boli naši vlastní klienti, ktorých sme za posledné roky stretávali v rámci našich vlastných služieb zameraných na pomoc druhým. Nemálo z nich nám rozprávalo o tom, že sami o tejto ceste už dlhšie uvažujú. A že dokonca majú za opaskom aj niekoľko absolvovaných kurzov a certifikátov rôznych metód práce s človekom. Všetkých spájala chuť pomáhať druhým, chuť rozvíjať sa ako človek a nadanie byť druhým oporou. Zároveň nám však často hovorili, že im chýba odvaha urobiť ten rozhodujúci krok a vyštartovať s vlastnými službami do praxe. My sme sa začali viac zaujímať o to, prečo to tak je. Sami sme sa pred rokmi totiž na túto cestu vydali a pochybností sme aj my vtedy mali mnoho. 

Zistili sme, že mnohým talentovaným ľuďom s túžbou pomáhať druhým k rozhodnutiu vykročiť chýba relatívne málo – cielená podpora v prvých krokoch ich cesty.

A tak sme vytvorili Cestu terapeuta – projekt zastrešujúci rôzne vzdelávacie formáty, ktorý ponúka pomocnú ruku v rôznych fázach cesty k pretaveniu sna o práci terapeuta do reality. 

 

To zahŕňa:

  • pomoc pri zorientovaní sa v praktických otázkach práce s ľuďmi
  • pomoc pri hlbšom načretí do svojich prirodzených individuálnych daností, ktoré možno v práci s druhými zapojiť
  • pomoc pri rozvoji svojho terapeutického JA a
  • pomoc pri vyštartovaní k prvým zákazníkom 

V Ceste terapeuta

 

chceme našim (budúcim) kolegom – terapeutom – pomôcť prakticky vyštartovať do terénu so službami, v ktorých dokážu suverénne skĺbiť naučené terapeutické postupy a techniky práce s človekom s ich vlastnou individualitou. Tak, aby sa ku všetkým, ktorí to potrebujú, dostali kvalitné a konkurencieschopné služby.  

Za Cestou terapeuta stojíme my – Lenka a Veronika Madudové – sestry a kolegyne z praxe s bohatými skúsenosťami práce s ľuďmi offline aj online.

Mgr. Lenka Madudová

Moja cesta terapeuta sa začala štúdiom psychológie, pretože ma odjakživa zaujímala sféra ľudskej psychiky. Popri štúdiu psychológie som vyštudovala aj kineziológiu – One Brain metódu, pretože ma to ťahalo k alternatívnejším prístupom pomoci človeku. 

 

V roku 2013 sme spolu s rodinou založili Školu intuície, ktorá sa venuje rozvoju intuície u detí a dospelých a úspešne funguje dodnes.  

 

V tejto fáze môjho života som sa začala venovať rozvoju mojej intuície, čo ma v roku 2017 priviedlo k individuálnej práci s ľuďmi. Moju „intuíciu“ sa mi podarilo vycibriť natoľko, že som bola schopná ľuďom odpovedať na otázky týkajúce sa takých oblastí a tém v ich životoch, do ktorých sami neboli schopní vidieť. Dnes sa venujem individuálnym sedeniam na témy spojené so zdravím, telom a jeho symptómami. 

 

Moja cesta terapeuta sa ďalej rozvíjala prostredníctvom sedení, ale aj kurzov, ktoré som robila prezenčne. Rok 2020 bol vzhľadom na nečakané svetové udalosti veľkou výzvou, no ja som ho využila ako príležitosť pre posun a dnes tvorím predovšetkým online formáty – kurzy a webináre. 

 

V posledných rokoch sa vzdelávam aj v oblasti online podnikania a technického prevedenia mojej práce do online priestoru, kde je tak dostupnejšia oveľa širšiemu publiku.

 

Všetky tieto moje zručnosti som sa rozhodla ponúknuť aj mojim kolegom – začínajúcim, ale aj pokročilým terapeutom – a tak vznikol prvý koučing pre terapeutov, ktorý odštartoval tento projekt. Neskôr sme spojili sily s mojou sestrou Veronikou a vznikla Cesta terapeuta, ktorá je fúziou našich schopností a zručností spojených s niekoľkoročnou praxou full time terapeutov.

 

Mgr. Veronika Madudová

K pomáhajúcej profesii som sa dostala ako slepé kura k zrnu – náhodou. Ani moje štúdium divadelnej a filmovej vedy na viedenskej univerzite, a ani práca u daňového poradcu, v ktorej som strávila 6 rokov, neponúkali totiž žiadne rukolapné indície ohľadom toho, kam ma to jedného dňa zaveje. 

V roku 2014 však rôzne životné udalosti a okolnosti vyústili do niečoho, čo ja osobne zvyknem nazývať „spontánnou zmenou vnímania“, pretože to prišlo náhle a hlavne nečakane. Otvorilo sa mi vnímanie a ja som zrazu bola schopná pomenovať informácie a súvislosti, ktoré som nemala ako vedieť „štandardnou cestou“.

Po krátkej, no intenzívnej aklimatizácii na svoje nové ja som v roku 2015 veselo dala výpoveď z práce a vydala sa na voľnú nohu s mojimi vlastnými službami. Odvtedy pod hlavičkou pragmatickej spirituality tvorím kurzy a webináre a ponúkam individuálne konzultácie na rôzne životné situácie a témy. 

 

Som tiež autorkou navigačno-informačnej pomôcky s názvom Quantasha Kompas, v ktorej poskytujem obsiahlejšie individuálne informácie a strategické vhľady do rôznych tém a oblastí života.  Túto pomôcku som za tie roky adaptovala pre rôzne účely a oblasti života – ako navigáciu v rámci individuálnych osobných tém a životných výziev, vo vzťahu rodič – dieťa, v biznise/podnikaní a najnovšie aj ako navigáciu na ceste terapeuta.

Od roku 2020 sa priebežne vzdelávam aj v oblasti online podnikania a marketingu. Veľmi dobre viem, že mnohí poskytovatelia služieb zvyknú nad nutnosťou robiť marketing svojich služieb s nevôľou gúľať očami… A ja sama som v tomto smere dlho nebola výnimkou. V roku 2022 som sa rozhodla absolvovať polročné štúdium na Digitálnej univerzite zamerané na digitálny marketing.

Do projektu Cesta terapeuta som vstúpila začiatkom roku 2022 štýlom typického staršieho súrodenca – zorganizovala som si casting, na ktorom som mladšiemu súrodencovi vysvetlila, že moja skúsenosť a prirodzená schopnosť rozmýšľať strategicky môže byť pre tento projekt prínosom. Casting som vyhrala 😀