Pracuješ v oblasti pomáhajúcej profesie ako terapeut, kouč, inštruktor, sprievodcovia či poradca a hľadáš tebe podobných inšpiratívnych ľudí?

 

Chceš mať po ruke podpornú skupinu, ktorá ťa bude sprevádzať na tvojej ceste terapeuta a rozvíjať tvoje terapeutické JA?

Pridaj sa na zoznam a dojdi 12.7 o 18,30 pokecať s kolegami z praxe. Na tomto calle preberieme to, ako si môžeme byť navzájom nápomocní 🙂

Registrácia na virtuálnu kávičku

Radi by sme ťa pozvali do Klubu  pre terapeutov, kde žiadna téma nie je tabu. Cieľom klubu je vytvoriť priestor na networking, v ktorom sa spoločne môžeme poradiť  o témach, ktoré ako ľudia v pomáhajúcej profesii riešime a zažívame. Môžeme si vymeniť cenné rady a kontakty, ktoré nám pomôžu sa v našej terapeutickej praxi posunúť vpred.

 

Prečo byť súčasťou klubu:

Čo je cieľom klubu:

Cieľom klubu je rozvíjať aj svoje terapeutické softskills. Nie je to priestor pre preberanie tém, akými sú marketing, predaj či podnikanie. Ide o podporu tých schopností a zručností terapeuta, ktoré využívame priamo pri práci s naším klientom a je jedno, v akej oblasti pomoci pôsobíme.

 

Je to priestor pre terapeutov z rôznych oblastí a odvetví, ktorí už ponúkajú vlastné služby v oblasti zdravia, duševného zdravia a osobnostného rozvoja. Klub terapeutov je pre teba, ak sa identifikuješ ako terapeut, kouč, inštruktor, sprievodca či poradca.

 

Networking je dôležitou súčasťou podnikania aj v našej oblasti. Získaj nové cenné kontaky, nechaj sa inšpirovať a poradiť si od kolegov ohľadne priestorou na prenájom, pomôcok a produktov, literatúry a dodatočného vzdelávania, ktoré vieš využiť vo svojej terapeutickej praxi.

 

Aj terapeut je iba človek, ktorý sa potrebuje starať nielen o druhých, ale predovšetkým o seba samého.

 

Vieme totiž, aké dôležité je obklopiť sa ľuďmi, ktorí majú rovnaké hodnoty, víziu a smerovanie. Byť súčasťou komunity je spôsob, akým sa vieme stať lepšími a prítomnejšími terapeutmi, ktorí vedia svojim klientom poskytnúť adekvátnu pomoc tým, že im ponúkneme to najlepšie zo seba samých.

 

Máš záujem pridať sa na nezáväznú virtuálnu kávičku s kolegami terapeutmi?

kontaktuj-nas

Na aké témy sa v klube môžeš tešiť:

1. mesiac

Vyrovnaný terapeut - Psychohygiena a energetická imunita terapeuta. Tento mesiac zacielime našu pozornosť na to, ako sa starať sám o seba. Únava, úzkosti, nechuť do práce s klientom a dokonca vyhorenie, aj to môžu byť vedľajšie efekty našej práce. Ako sa tomu vyvarovať a ako ostať zdravý v role terapeuta je hlavnou témou tohto mesiaca.

2. mesiac

Aj terapeut môže pochybiť - Ako sa vyvarovať najčastejším chybám, ktoré ako terapeuti v našej práci smerom ku klientovi robíme a možno si ich ani neuvedomujeme. V tomto mesiaci si povieme niečo o psychológii vzťahu klient - terapeut. Dozvieš sa, ako vylepšiť proces a dopad tvojej práce s klientom.

3. mesiac

Budovanie zdravej nervovej sústavy - nervové fitko. Nervové fitko je zostava jednoduchých cvičení, ktoré posilňujú a harmonizujú nervový systém. Vychádza z najnovších poznatkov vedy v oblasti nervovej sústavy a polyvagálnej teórie od Stephena Porgesa. Názov „polyvagálna“ je odvodený od blúdivého nervu – nervus vagus.

4. mesiac

Budovanie nervovej odolnosti – nervové fitko. Stimuláciou blúdivého nervu vieme prinavrátiť náš nervový systém do parasympatika - pokojného stavu- stavu odpočinku a expresného ukľudnenia. Alebo naopak do stavy sympatika - nabudenia a aktivácie, podľa toho čo práve teraz potrebujeme.

5. mesiac

Nevyhnutné zručnosti dobrého terapeuta. Ako sa stať vnímavejším terapeutom a zlepšiť tak svoje zručnosti, akými sú aktívne počúvanie, empatia, súcit, pozorovacie schopnosti, zodpovednosť a komunikácia? Je vedecky vyskúmané, že proces liečenia klienta je úzko spojený aj s tým, aký má klient vzťah k svojmu terapeutovi. Na budovaní vzťahu sa podieľajú aj tieto dôležité zručnosti, ktoré si do detailu preberieme a prakticky precvičíme.

6. mesiac

Tienisté stránky práce terapeuta. V tomto mesiaci si povieme niečo o stereotypoch, ktoré v rámci našej práce diktujú to, ako sa ako terapeuti vnímame a prezentujeme navonok. Na základe toho, ako nás vníma naše okolie možno upadáme do vzorcov, ktoré nevytvárajú priestor pre náš rast a spokojnosť. Tento mesiac sa pobavíme o tom, ako sa oslobodiť od stereotypov v našej profesii. Posvietime si aj na to, ako NEbyť terapeutom aj doma a v súkromí 🙂

7. mesiac

Klient ako vynikajúce zrkadlo pre terapeuta. V tomto mesiaci si posvietime na to, ako každý jeden problém alebo prekážku, s ktorou sa v tvojej praxi práce s ľuďmi stretneš, môžeš otočiť na príležitosť k tvojmu osobnému a duchovnému rastu. Ako zväčšiť svoju perspektívu na ľudské príbehy a problémy, s ktorými za tebou chodia tvoji klienti.

8. mesiac

Tento mesiac bude inšpirovaný členmi klubu. Téma mesiaca sa bude odvíjať od vašich podnetov a tým sa stanete spolutvorcami obsahu tohto klubu.

Ako klub pre terapeutov prebieha:

Objednávam si členstvo v Klube pre terapeutov

Klub pre terapeutov je 9 mesačné vzdelávanie, ktoré je možné navštíviť ako celok .

Kto ťa bude Klubom pre terapeutov sprevádzať?

Mgr. Lenka Madudová

Moja cesta terapeuta sa začala štúdiom psychológie, pretože ma odjakživa zaujímala sféra ľudskej psychiky. Popri štúdiu psychológie som vyštudovala aj kineziológiu – One Brain metódu, pretože ma to ťahalo k alternatívnejším prístupom pomoci človeku. 

V roku 2013 sme spolu s rodinou založili Školu intuície, ktorá sa venuje rozvoju intuície u detí a dospelých a úspešne funguje dodnes.  

V tejto fáze môjho života som sa začala venovať rozvoju mojej intuície, čo ma v roku 2017 priviedlo k individuálnej práci s ľuďmi. Dnes sa venujem individuálnym sedeniam na témy spojené so zdravím, a psychosomatikou. 

 

Moje najnovšie poznatky zo štúdia Nervous system school uplatňujem aj v práci s ľuďmi.

Nakoľko ako terapeut pracujúci s ľuďmi som aj ja na vlastnej koži zažila tému vyhorenia, straty motivácie a nechuti, chcem vytvoriť priestor pre mojich kolegov, v ktorom si budeme navzájom oporou.